Deprecated: preg_match_all(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/emergent/htdocs/www.emergent.nl/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php on line 467

Welkom bij Emergent

 Kom verder.

Herken je je in één van
de volgende aspecten:

– durf je jezelf echt te leren kennen;

– en zoek je de plek waar jij en jouw collega’s het meest tot hun recht komen;

– weet je niet hoe je jouw team uit het mulle zand moet trekken;

– of ben je op zoek naar de turbo om jouw team te laten surfen;

– ben je benieuwd hoe je de spanningen in jouw organisatie gebruikt om doorbraken te creëren;

– en weet jij waaraan je de leider herkent die past bij jouw organisatie;

– ben je nieuwsgierig of jouw organisatie een ziel heeft en wat die te zeggen heeft;

dan kan ik, Paul Zuiker, werkend onder de bedrijfsnaam Emergent, iets voor je betekenen.

Organisatieontwikkeling

Ik zie de organisatie als een dynamisch systeem dat een evolutionaire ontwikkeling doormaakt. Steeds kijk ik in welke ontwikkelingsfase de organisatie zich bevindt, waar die zich naar toe ontwikkelt en welk verandertraject daarvoor nodig is.

Mijn blik is altijd integraal, dat wil zeggen hoe werken de volgende 4 perspectieven op elkaar in: individuele medewerkers (de IK-kant); de systemen en werkprocessen (HET-kant); de cultuur en teamontwikkeling (WIJ-kant); en klanten/gebruikers en omgeving (ZIJ-kant).

Een greep uit mijn werkervaring:

“Uit moeilijkheden ontstaan wonderen”

Port of Amsterdam

transitie van fossiele haven naar circulaire economie

Pabo Hogeschool Arnhem Nijmegen

cultuurverandering

ThiemeMeulenhoff

ontwikkeling zelforganiserende teams

Triodos Bank

transitie naar resultaatgerichte cultuur

Montessori Lyceum Utrecht

schoolbrede ontwikkeling nieuwe schoolplan

Stroomopwaarts

kanteling van proces- naar klantgerichte organisatie

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Paul verstaat de kunst zich snel de organisatie eigen te maken en hierdoor tot een adequate analyse te komen waar kansen tot verbetering liggen. Hij formuleert adviezen op een zorgvuldige stimulerende wijze. Hij brengt positieve energie en bewaakt ook de ontwikkeling van de organisatie. “

Desirée Curfs

Algemeen directeur, Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts

“Met Paul werk je samen. Echt samen. De weg naar een cultuurverandering leidde tot een analyse van het niveau van ontwikkeling van team en leiding. En vandaar uit planden we de reis naar een gezamenlijk doel. Boeiend, inspirerend en effectief. Het Jordan is met plezier en trots op weg.

Het belangrijkste wat ik van Paul meekreeg? Geef je mensen de ruimte. Ook om niet mee te doen. En dat bleek een gouden tip: iedereen stapte in, iedereen nam zijn verantwoordelijkheid!”

Ingrid van der Neut

Rector, Jordan Montessori Lyceum Utrecht

“Paul heeft op een aangename manier een taal (Spiral Dynamics) bij Port of Amsterdam geïntroduceerd waardoor we op een diepere laag onderling kunnen communiceren. Hierdoor zijn we beter en effectiever gaan samenwerken.”

Koen Overtoom

CEO , Havenbedrijf Amsterdam

leiderschapsontwikkeling

In de leiderschapsontwikkeling richt ik me op de beantwoording van de volgende vragen:

  1. Juiste plek: Op welke positie kom jij als leider het meest tot bloei?
  2. Bewustzijnsontwikkeling: Wat motiveert jou, hoe kijk jij naar de wereld en hoe neem jij besluiten?
  3. Competentie ontwikkeling. Welke vaardigheden heb jij nodig voor de vervulling van jouw opgave (functie)?

Deze aspecten zijn juist ook voor de organisatie zo belangrijk omdat de praktijk uitwijst dat een organisatie zich niet verder kan ontwikkelen dan het bewustzijn van haar leider(s). Daarom is van eminent belang dat het bewustzijnsniveau van de leiders matcht met het complexiteitsniveau van hun organisatie en zij over de daaruit voortkomende competenties beschikken.  Ik gebruik het gedachtegoed en de instrumenten van Spiral Dynamics om dit voor elkaar te krijgen.

Een greep uit mijn werkervaring:

“Als je altijd probeert normaal te zijn, dan zul je niet weten hoe wonderbaarlijk
je bent”

VINCI

trainer leiderschapsleergang vestigingsdirecteuren

Achterhoek academie

gastdocent leergang Maatschappelijke vernieuwing

Air France/KLM

trainer van Focus on your future programma salesmanagers

Hogeschool Arnhem Nijmegen

gastdocent Master Management & Innovatie

Koninklijke Bijenkorf Beheer

trainer leiderschapsleergang managers

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Ik heb met Paul vier jaar lang samengewerkt in verschillende masteropleidingen en maatwerkopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het accent lag op ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in zorg, maatschappelijke dienstverlening en gemeentelijke overheden. Paul beschikt over de gave om instrumenten, methodieken en modellen te ontwikkelen en over te dragen, waarmee complexe en dynamische systemen kunnen worden geanalyseerd en vertaald in concreet te nemen stappen. Hierbij legt hij altijd de verbinding tussen maatschappelijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Dit, tezamen met zijn passie en humor, maakte onze samenwerking voor mij buitengewoon plezierig, leerzaam en productief. Ik kijk er met trots en genoegen op terug.”

Jan Nouwen

(toenmalig) Leerlijncoördinator en lid kernteam Master Management & Innovatie, Hogeschool Arnhem Nijmegen

“Ik heb Paul leren kennen via de introductie van Spiral Dynamics dat hij op tal van plekken in mijn gemeente heeft toegepast en dat we ondermeer gebruikten voor onze leiderschapsontwikkeling.  Spiral Dynamics geeft zeer bruikbare handvaten en inzichten om waardegedreven veranderingen te begeleiden. Het bijzondere is dat je de waarden/drijfveren van een persoon kunt meten, maar je kunt dat ook doen voor een organisatieverandering of gebiedsontwikkeling. Het geeft je een scherpe foto van Nu, van waaruit je vakkundige proces stappen kunt ontwerpen naar je streefbeeld voor een organisatie of een gebied. Spiral Dynamics werkt ook als een zuivere spiegel voor de persoon die getest is en helpt om inzicht te krijgen in de plek waar haar of zijn talent optimaal tot uiting kan komen. Tot slot: Spiral Dynamics voorkomt miscommunicatie: het levert een zuiver en integer kleuren taalgebruik op.” 

Jan Brinkman

oud gemeentesecretaris en directeur Van Ede & Partners Rotterdam

teamontwikkeling

Ik zie teamontwikkeling als het (veelal) onontdekte goud in organisaties. Teams beginnen als een groep individuen die, onderhevig aan uitdagende omstandigheden, fuseren tot een team. Ze doorlopen daarin verschillende stadia waarin het onderling stevig kan (en moet) botsen.

Teams kunnen het beste maar ook het slechtste uit mensen halen. De sportwereld beseft zich dat terdege en kent geen team zonder trainer, nu de managementwereld nog!

Een greep uit mijn werkervaring
met teambegeleiding:

“Als je een beetje beter wilt zijn ben dan competitief, als je exponentieel beter wilt zijn ben dan coöperatief”

Port of Amsterdam

Sales en Marketingteam

Gemeente Apeldoorn

Directieteam

Zevenheuvelenloop

Raad van Toezicht en bestuur

Montessori Lyceum Utrecht

Schoolleiding

ThiemeMeulenhoff

Managementteam

Gemeente Rotterdam

Economisch beleidsteam

Gemeente Vlaardingen

Directieteam

ENCI

Directieteam

Radboud UMC

Afdeling Apotheek

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Ons schoolleidingsteam boekte goede resultaten, maar we moesten allemaal heel hard roeien om ons schuitje vooruit te krijgen en daar werden we niet bepaald gelukkig van. Van Paul hebben we geleerd om zo samen te werken dat ons team als een surfplank over het water scheert. Met minder moeite en meer plezier boeken we nu meer resultaat”

Joke van den Hoeven

Conrector, Jordan Montessori Lyceum Utrecht

“In een periode van een dikke 2 jaar heb ik nauw met Paul samengewerkt aan het ontwikkelen en bouwen van mijn team waaraan ik leiding gaf bij Port of Amsterdam. De inbreng van Paul bestond uit het begeleiden van de spiral dynamics en een stuk zelfreflectie op team niveau en per individu. Van daaruit zijn we verder gegaan met periodieke intervisies die we eerst onder leiding van Paul deden en na een poos zelf zijn gaan oppakken. Wat mij het meeste aansprak in de aanpak is de systemische benadering die op subtiele wijze heel effectief bleek. En verder is Paul een fijn persoon om mee samen te werken.”

Femke Brenninkmeijer

CEO bestuurder, Binnenvaartcoöperatie NPRC

coaching & counseling

Als je altijd normaal probeert te zijn, zul je nooit het mirakel van jezelf leren kennen. Iemands essentie is altijd uniek en daarmee buiten-gewoon/ab-normaal.

Eerst ga ik samen met jou op zoek naar jouw authenticiteit die altijd heel en wonderbaarlijk is. We luisteren naar jouw innerlijke stem en hoe die zich wil uitdrukken en welke talenten je daarvoor hebt meegekregen. Van daaruit kijken we hoe je de uitdagingen het best tegemoet kunt treden en vervolgens werken we dit uit tot hele concrete stappen in het hier en nu.

“Je moet jezelf eerst tegenkomen voordat je jezelf kunt zijn”

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Paul bezit de gave om op een hele natuurlijke en intuïtieve wijze verbinding met je te maken. Op deze manier lijken de inzichten die je nodig hebt om verder te kunnen, als vanzelf naar boven te komen. De samenwerking met hem is erg inspirerend en gaf me weer energie. Hij zorgde ervoor dat ik weer dichter bij mezelf sta en weet waar ik naartoe wil.”

Yvonne Driessen

Programma Delta-Rijn, Provincie Gelderland

“Paul verrast je, door op een fijn wijze snel tot de kern van je gedrag te komen. Zijn tips zijn hierdoor herkenbaar en waardevol.”

Albert Blok

Unitmanager, Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts

“Paul beschikt over het talent om bepaalde situaties anders te duiden dan ik gewend ben. Dat heeft mijn denken enorm verruimd. Door zijn nauwkeurige formuleringen en zijn enorme eruditie wordt je vanzelf nieuwsgierig naar weer nieuwe metaforen die leiden tot het beter begrijpen van mezelf en de situatie. Niet eerder zo meegemaakt. Ik mis het nu al.”

Ellen Masselink

Directeur Strategische Partnerships, Koninklijke BAM groep

“Paul coacht met een verfrissende en weidse blik. Hij is een meester in het gebruiken van aansprekende analogieën om het inzicht in jezelf en de organisatie waarin je werkt te vergroten en daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast inspireert hij door zijn eigen ervaringen te delen. Een oprechte en eerlijke man die mij enorm heeft geholpen om mijn valkuilen te (h)erkennen en mijn kracht te gebruiken.”

Katja Severin

Directeur Strategic Partnerships, Koninklijke BAM groep

HRM ondersteuning

Het is mijn uitdaging de performance van een organisatie te verhogen zonder de mensen te hoeven veranderen. Dit doe ik eenvoudigweg door te beginnen met de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Daar wringt meestal de schoen. Vervolgens verander ik in nauw overleg met mijn klant stap voor stap de werkomstandigheden waardoor mensen zich (meestal) vanzelf aanpassen. Dit is de manier waarop mensen zich van nature ontwikkelen.

Voor facilitering van dit proces staan tal van nieuwe instrumenten ter beschikking. Ik maak vooral gebruik van instrumenten die gebaseerd zijn op het gedachtegoed Spiral Dynamics. Veel daarvan heb ik zelf ontwikkeld en die stel ik via ValueMatch ook beschikbaar aan concullega’s in binnen- en buitenland.

Een greep uit mijn werkervaring:

“De crux is hoe krijg je de juiste persoon op de juiste plek”

Begeleiding HRM afdelingen

Port of Amsterdam

recruitment, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling

ThiemeMeulenhoff

teamontwikkeling, organisatieontwikkeling

Stroomopwaarts

zelfassessments, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling

SGJ

teamontwikkeling, cultuurverandering

selectie topfunctionarissen

Stichting Jeugdteams

Bestuurssecretaris

Port of Amsterdam

Raad van Bestuur

Montessori Lyceum Utrecht

Rector

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Spiral Dynamics heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen binnen Port of Amsterdam. Waar we ‘voorzichtig’ zijn begonnen met persoonlijke- en teamwaardeprofielen die we gebruikten tijdens, door Paul, begeleide teamsessies heeft Paul ons en met name de HR afdeling in korte tijd warm weten te laten lopen voor het inzetten van Spiral Dynamics in veel meer aspecten van ons werk. Een deel van onze HR afdeling is opgeleid door Paul en heeft van hem geleerd hoe we ook functieprofielen kunnen omzetten in Spiral Dynamics waardeprofielen. Deze waardevolle bijdrage zorgt ervoor dat wij zowel bij aanname van nieuwe medewerkers als groepssamenstellingen voor (interne) samenwerkingsverbanden de juiste mensen bij elkaar weten te brengen. Paul en Spiral Dynamics geven onze organisatie en taal letterlijk kleur.“

Janet Zoer

Hoofd HR, Port of Amsterdam

“Bij de selectie van onze bestuurssecretaris heeft Paul ons ondersteund met de formulering van het profiel. Daarnaast heeft hij de kandidaten ook naast het profiel gelegd en gekeken hoe de matching tussen de functie en met mij als directeur-bestuurder goed te maken was. Goed om op deze wijze een objectief paar ogen te hebben die in dit proces meekijken. Het was waardevol om scherpe vragen van Paul te krijgen en de samenwerking met hem verliep zeer plezierig. Voor ons heeft het geleid tot een match met een goede kandidaat waar ik, maar vooral ook de organisatie, zeer veel aan heeft.”

An Theunissen

Directeur-Bestuurder, Jeugdhulporganisatie Stichting Jeugdteams

“Binnen onze organisatie hebben wij ons onder leiding van Paul het gedachtegoed van Spiral Dynamics eigen gemaakt. Vanuit deze methodiek hebben wij de organisatieontwikkeling vormgegeven en in verband gebracht met onze (team-)opgaven. Met het inzicht uit persoonlijke profielen en door middel van zelf-assessments hebben we tevens het management development traject ingericht. Zelf ben ik door Paul in een 6-daagse training opgeleid tot practitioner, om de methodiek goed te borgen in onze organisatie. Een persoonlijke verrijking!

Paul is uitermate deskundig en heeft een fijne manier van begeleiden. Hij is zeer prettig in de omgang, handelt en denkt snel en is een positief kritische sparringpartner voor zowel directie, management als HRM.”

Selke Schimmel

Strategisch organisatieadviseur, Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts

“We hebben constructief met Paul samengewerkt in de voorbereiding van een profiel voor de nieuwe bestuurder van onze school. Zijn deskundigheid en inbreng waren zeer waardevol voor dit proces. Ook de wendbaarheid van Paul als procesbegeleider (mee kunnen bewegen als het toch anders lijkt te lopen), hebben wij als prettig ervaren.”

Erica Aalsma

Voorzitter Raad van Toezicht, Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Project- en programma
management

De methodiek Projectmatig creëren (waar ik mede ontwikkelaar van ben) is inmiddels wijdverbreid in Nederland, er zijn meer dan 100.000 boeken van verkocht. Projectmatig creëren wordt beschouwd als de volgende generatie in project-/programmamatig werken; analoog aan de volgende generatie software of hardware in de informatietechnologie.

Het gedachtegoed biedt alles wat de beste methodieken bieden, en voegt daaraan de IK-kant toe. Het includeert het commitment, de verbeeldingskracht, de kernkwaliteiten en het persoonlijk leiderschap van de betrokken projectleden.

Ongenuanceerd zou je kunnen stellen dat bij de traditionele methodieken de mensen zich aan de projectstructuur dienen aan te passen, terwijl bij projectmatig creëren wordt uitgegaan van de individuele kwaliteiten en ambities van de betrokken mensen en op basis daarvan wordt een maatwerkstructuur en aanpak gecreëerd, die passen als een handschoen.

“Het is verbazingwekkend wat er kan worden bereikt als niemand zich druk maakt over wie er met de eer gaat strijken”

Een greep uit mijn werkervaring:

Begeleiding markante projecten en programma’s

privaat:

Rabobank

Huisstijlverandering

Oranjefonds

Opstart sociale ondernemers

Publiek:

Gemeente Nijmegen

Bouw nieuwe stadsbrug ‘de Oversteek’

Gemeente Nijmegen

Dijkteruglegging Lent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Programma Integraal Riviermanagement

Gemeente Dordrecht

Aanpak woonwagenkampen

De Groene Hub

regionale overgang van fossiel op groen gas (diverse gemeenten en stadsregio)

Provincie Gelderland

Aanleg Park Lingezegen

semi-publiek

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Opstart expertisecentrum Krachtige Kernen

Implementatie projectmatig creëren:

Provincie Gelderland
Gemeente Nijmegen
Gemeente Zuidplas
Gemeente Vlaardingen
RVS verzekeringen
Gemeente Schiedam

Wat mijn klanten hierover zeggen:

“Vanaf mijn eerste grote project ruim 20 jaar geleden heeft Paul heeft me bij diverse complexe projecten en programma’s geholpen en heeft hij me vooral meer inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de omgeving en in mijzelf. Dit gaf en geeft mij meer vertrouwen bij het maken van keuzes omdat ik hierdoor makkelijker ‘boven de materie’ kan staan en mijn intuïtie beter durf te volgen.”

Jan Willem Kamerman

Programmamanager, Provincie Gelderland

“Met Paul in de geledingen heb je een partner die vanuit inhoud goed kan schakelen naar het proces en visa versa . Tussen concepten en het operationaliseren van het proces deze concepten verder te brengen. Paul biedt in die samenwerking naast de inhoud ook een stevige kritische blik waarmee de discussie en conclusies on the edge komen.”

Rob

Programmamanager, Gemeente Schiedam

Gratis artikelen downloaden

Invoering Projectmatig creëren

Download artikel

Verzend downloadlink naar:

Vergelijking PMW methodieken

Download artikel

Verzend downloadlink naar:

Woonwagenkampen op doorbreken

Woonwagenkampen op doorbreken
Download artikel

Verzend downloadlink naar:

Syllabi (Spiral Dynamics)

Organisatievernieuwing binnen de gemeentelijke overheid

Download syllabus

Verzend downloadlink naar:

Overzicht Waardesystemen

Download syllabus

Verzend downloadlink naar:

Teamontwikkeling

Download syllabus

Verzend downloadlink naar:

Turkoois waardesysteem

Download syllabus

Verzend downloadlink naar:

Waardesystemen

Download syllabus

Verzend downloadlink naar:

Boek

Nederland op doorbreken

Download hoofdstuk 1

Verzend downloadlink naar: