Deprecated: preg_match_all(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/emergent/htdocs/www.emergent.nl/wp-content/themes/Divi/includes/builder/feature/dynamic-assets/dynamic-assets.php on line 467

Over Emergent

Missie

Emergent wil een bijdrage leveren aan een betere samenleving en richt zijn aanpak op drie niveaus:

  • Individueel: Door mensen in contact te brengen met hun essentie,
  • Team: en vanuit autonomie met elkaar te laten samenwerken,
  • Organisatie: kan de organisatie haar natuurlijke opgave vervullen en daarmee bijdragen aan de verbetering van de samenleving.

Emergent richt zich hierbij op emergentie, dit is het vermogen van organisaties, mensen, of zelfs gehele samenlevingen, om zich sprongsgewijs aan te passen aan de omstandigheden waaraan deze worden blootgesteld. 

De dagelijkse realiteit in al zijn complexiteit vormt het vertrekpunt voor de ontwikkeling van de interne organisatie, het leiderschap en de professionals daarbinnen.

De aanpassingen in mens en organisatie hebben een evolutionair karakter. Dat wil zeggen, zij bouwen voort op de verworvenheden en identiteit die in het verleden tot ontwikkeling zijn gekomen en dienen zich steeds weer aan te passen om zo hun plek in de eigentijdse context in te nemen.

Gedachtegoed Spiral Dynamics

‘Spiral Dynamics’ van Don E. Beck en Christopher C. Cowan is gebaseerd op het baanbrekende denkkader van de Amerikaanse wetenschapper Clare Graves voor de sociologische, psychologische en fysiologische ontwikkeling van de mens, en van organisaties en samenlevingen.

Dit denkkader beschrijft de evolutionaire ontwikkeling langs meerdere steeds complexere stadia, in reactie op de leefomstandigheden waaraan mensen, organisaties en samenlevingen worden blootgesteld en waartoe ze zich hebben te verhouden.

Hierbij worden de oude stadia niet vervangen door nieuwe stadia, maar overstegen en daarin opgenomen; zodat de waardevolle aspecten van levenservaring voor de mens, de organisatie en de samenleving volledig behouden blijven. Deze stadia, die zowel het denken als het handelen bepalen, worden waardesystemen of bestaansniveaus genoemd.

De kracht van dit model is dat het een taal biedt om de ontwikkelingsstadia van mensen, organisaties en samenlevingen bespreekbaar te maken. Emergent ontleent haar naam aan dit gedachtegoed, omdat het vermogen van mensen, organisaties en samenlevingen een waarde te overstijgen ook wel ‘emergentie’ wordt genoemd.